Blokowanie dostępu do programu.
W przypadku utraty środków służących do uwierzytelnienia (np. klucza cyfrowego lub telefonu komórkowego) należy bezwzględnie zablokować dostęp do swojego konta:

Pomoc techniczna: 42 712 69 26 e-mail: hd@bsaleksandrow.pl
IBank Home Banking 6.53.4 - Serwer (6.53.18)