Blokowanie dostępu do programu.
W przypadku utraty środków służących do uwierzytelnienia (np. klucza cyfrowego lub telefonu komórkowego) należy bezwzględnie zablokować dostęp do swojego konta:
Pomoc techniczna: 42 712 69 26 e-mail: hd@bsaleksandrow.pl
Web 7.21.25 - Serwer (7.21.23)
System I-Bank: 7.21.39